İş ve Örgüt Psikolojisi Sempozyumu
Genel Bilgiler

Hacettepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikoloji Araştırma Laboratuvarı (EVÖLAB) 2017 yılında kurulmuştur. EVÖLAB, merak temelli araştırmalar yapan, açık bilim ilkelerine inanan, işbirliğine önem veren, katılımcı ve anti-hiyararşik bir araştırma grubudur. Toplam 30 kişilik ekibimizin içinde Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'den akademisyenler ve mezun öğrenciler; H.Ü., ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerinden lisansüstü ve lisans düzeyinde öğrenciler yer almaktadır. Laboratuvar bünyesinde hem kültürlerarası hem de kültürel araştırmalar yürütülmektedir. Ana araştırma konularımız arasında karanlık kişilik treytleri (Makyavelizm, Narsizm ve klinik olmayan Psikopati) ve bu treytlerin personel seçiminde kullanımı; kültürlerarası duygusal emek süreçleri; bir kişilik özelliği olarak pozitiflik; iş sağlığı ve güvenliği gibi konular sayılabilir.

EVÖLAB, yaptığı akademik araştırmalara ek olarak, bilim insanı-uygulamacı modeli çerçevesinde, çeşitli kurumlarla akademik temelli uygulama projeleri de yapmaktadır. Bu projelerden ilki olan ve Enerjisa ile ortaklaşa yürütülen "Kamera Kullanımının Çalışanların İşyeri Güvenlik Davranışları ile İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi" isimli projenin ilk ayağı 2018 yılında tamamlanmıştır. Halen iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşları ile uygulama projeleri hazırlıklarımız devam etmektedir.

 

İş hayatından beklentiler çalışmamız hakkında bilgi almak için tıklayınız.